PIORIN: Działania na rzecz Rolnictwa Ekologicznego

PIORIN: Działania na rzecz Rolnictwa Ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to dziedzina produkcji, która z roku na rok zyskuje na popularności. Produkty wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska i z wyłączeniem wykorzystania środków ochrony roślin cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonując zadanie powierzone mu w art. 26 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, stworzył miejsce, gdzie wszyscy producenci ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego lub w trakcie okresu konwersji tego materiału mogą dobrowolnie umieścić swoją ofertę. Wykaz znajduje się tutaj:

http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/

Podmioty, które zdecydują się na umieszczenie informacji na temat materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zapewniają, by informacje te były regularnie aktualizowane oraz usuwane z wykazu, kiedy tylko dany materiał przeznaczony do reprodukcji roślin przestanie być dostępny.

Wnioski o aktualizację należy składać Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa najpóźniej do 7 dnia miesiąca, a wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy ekologiczny materiał danego gatunku lub odmiany nie jest dostępny do zakupu na rynku, podmiot może wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego dla miejsca uprawy o pozwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym. Pozwolenie takie jest udzielane po rozpatrzeniu stosownego wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym, który znaleźć można pod poniższym linkiem:

http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/pozwolenie-na-material-nieekologiczny/

W roku 2021 wojewódzcy inspektorzy wydali ogółem 2 493 decyzje na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego, udzielając 6 425 pozwoleń w tej sprawie.

Najwięcej decyzji wydały wojewódzkie inspektoraty w: Koszalinie – 366, Olsztynie – 363 i Lublinie – 284.

W 350 przypadkach pozwolenie nie zostało udzielone, z czego 229 stanowiły odmowy wydania pozwolenia, a w 121 przypadkach postępowanie umorzono.


Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/dzialania-piorin-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego,545.html