MRiRW: Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach

MRiRW: Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach

Na wniosek m.in. Polski, KE wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w 2022r. w ramach zazielenienia.

Zgodnie z decyzją, ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawani za EFA.

Odstępstwo od zakazu stosowania środków ochrony roślin, przewidziane w niniejszej decyzji KE, dotyczy jedynie ugorów deklarowanych do wypełnienia obowiązku EFA. Na pozostałych obszarach, np. uprawach wiążących azot, międzyplonach deklarowanych do EFA, nadal obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin. 

27 Kwietnia 2022r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał akty prawne wdrażające decyzję do przepisów krajowych.

Sposób deklarowania ugorów objętych odstępstwem w aplikacji eWniosekPlus został opisany w Komunikacie z 11 Kwietnia 2022r. zamieszczonym na stronie ARiMR.


Źródło: Biuletyn Informacyjny 5/2022 - MRiRW, ARiMR