Rusza nowelizacja Unijnego Systemu Zdrowia Roślin

Rusza nowelizacja Unijnego Systemu Zdrowia Roślin

Komisja Europejska na posiedzeniu szefów służb fitosanitarnych państw członkowskich w dniu 7 listopada 2023 r. zaprezentowała projekt nowelizacji

Komisja Europejska na posiedzeniu szefów służb fitosanitarnych państw członkowskich w dniu 7 listopada 2023 r. zaprezentowała projekt nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031. Projekt obejmuje 15 zmian w najważniejszym rozporządzeniu dotyczącym ochrony zdrowia roślin w Unii Europejskiej. Podstawą nowelizacji są praktyczne doświadczenia po niemal 4 latach obowiązywania tego aktu prawnego oraz raport ewaluacyjny, który łączy oceny służb ochrony roślin oraz rolników, a także przedsiębiorców, prowadzących obrót roślinami i produktami roślinnymi.

Opinię wobec projektu przedstawił Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, który na forum UE reprezentuje Polskę w sprawach z zakresu zdrowia roślin.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać pod następującym adresem internetowym:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_378Źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/rusza-nowelizacja-unijnego-systemu-zdrowia-roslin,323.html